SLOWFEEDER

Slowfeeder Que és un slowfeeder? Quins beneficis té? Tots hem sentit parar dels beneficis que te instal·lar un sistema d’alimentació lenta per els nostres cavalls. Un slowfeeder es una xarxa o un altre sistema que omplim amb farratge per aconseguir Read more…